FANDOMHostEdit

Host Kop Host Yen Host VuAnh
Kop Yến Vũ Anh

Cách chơiEdit

  • Nhà Chung: Các bạn sẽ được thêm vào một nhóm bí mật và nhóm chat bao gồm bạn, các host và những người cùng chơi. Tất cả những diễn biến và thông báo của game sẽ được cập nhật liên tục ngày đêm tại đây.
    • Phòng Nhật Ký:Nơi này sẽ là nơi để các bạn viết những điều các bạn suy nghĩ về game, những nỗi lo thầm kín mỗi ngày và cũng là nơi để các bạn gửi điểm thử thách, phiếu bầu và tất cả những thứ khác, ở mùa này Phòng Nhật Ký sẽ khá đặc biệt khi những người may mắn bước vào tâm sự đúng vào giờ vàng và có thể gặp được Chú Chim Non.
    • Sân Sau: Sân sau là nơi các bạn tập trung vào những ngày có thử thách chủ nhà hoặc giành năng lực phủ quyết, mọi thông báo về thử thách sẽ được cập nhật liên tục tại đây.
  • Chủ Nhà và Lễ Đề Cử
  • Năng Lực Phủ Quyết
  • Lễ Phủ Quyết
  • Lễ Đuổi

Những Thay Đổi Của Mùa NàyEdit

Diễn BiếnEdit

Tuần Cặp Chủ Nhà Bị Đề Cử Quyền Giải Cứu
Tuần 1
Duong BB1
 HOH 
Dương
Tin BB1
 An Toàn 
Tín
Toan BB1
 Bị Đề Cử 
Toàn
ChiMinh BB1
 Bị Đề Cử 
Minh
Duc BB1
 Quyền Giải Cứu 
Đức
Đề Cử 2  
Nam BB1
 An Toàn 
Nam
Thanh BB1
 Rời Nhà 
Andrey
Tuần 2
Long BB1
 HOH 
Long
Thinh BB1
 An Toàn 
Thịnh
Noface
 Bị Đề Cử 
TBA
Noface
 Bị Đề Cử 
TBA


Lịch Sử BầuEdit

Tập 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Chủ Nhà
HoH
Dương Long TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA
Đề Cử
( Trước )
Minh
Toàn
TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA
Quyền
Giải Cứu
Đức TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA
Đề Cử
( Sau )
Nam
Ryan
TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA
Lịch Sử Bầu
Thành TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA
Dương TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA
Huy TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA
Trang TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA
Tuấn TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA
Tùng TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA
Toàn TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA
Nam TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA
Long TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA
Minh TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA
Phó TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA
Đức TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA
Thịnh TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA
Đăng TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA
Tín TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA
Nghĩa TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA
Loại Ryan TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA
Jury HẠ HỒI
PHÂN GIẢI
HẠ HỒI
PHÂN GIẢI
HẠ HỒI
PHÂN GIẢI
HẠ HỒI
PHÂN GIẢI
HẠ HỒI
PHÂN GIẢI
HẠ HỒI
PHÂN GIẢI
HẠ HỒI
PHÂN GIẢI
HẠ HỒI
PHÂN GIẢI
HẠ HỒI
PHÂN GIẢI
HẠ HỒI
PHÂN GIẢI
HẠ HỒI
PHÂN GIẢI
HẠ HỒI
PHÂN GIẢI
HẠ HỒI
PHÂN GIẢI
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.